Mocowanie balustrad

Poniżej prezentujemy standardowe sposoby montażu naszych balustrad. W przypadku braku możliwości zamocowania balustrady przy wykorzystaniu zaprezentowanych metod, stosowane są również inne systemy mocowań.

  

Sposób montażu balustrad z góry:

Montaż naszych balustrad z góry wykonujemy na gotowe podłoże, a więc po położeniu ostatecznej warstwy w postaci płytek, kamienia, drewna bądź też innego materiału. Mocowanie balustrady do podłoża wykonywane jest poprzez wklejenie słupków na głębokość około 150 mm do wcześniej przygotowanych otworów, dzięki czemu zamontowane w ten sposób balustrady są wyjątkowo sztywne i wytrzymałe. Odwierty pod słupki wykonywane są przy zastosowaniu techniki diamentowej, sprzętem marki Hilti, co umożliwia bezinwazyjne, nie uszkadzające posadzki (płytek, kamienia, drewna) wiercenie w betonie zbrojonym. Po odwierceniu i wyczyszczeniu wszystkich otworów, balustrada jest osadzana i ustawiana. Następnie w poszczególne otwory wlewana jest specjalna zaprawa szybkowiążąca. Po wyschnięciu zaprawy, miejsca mocowania słupków oczyszczane są z kleju i przykrywane maskownicą ze stali nierdzewnej. 

 

Sposób montażu balustrad z boku:

Montaż naszych balustrad wykonujemy na gotowe podłoże, a więc po położeniu ostatecznej warstwy w postaci struktury, płytek, kamienia bądź też innego materiału. Mocowanie słupków do boku wykonywane jest poprzez wklejenie przyspawanych do słupka dwóch nierdzewnych kotew o średnicy 12 mm do wcześniej przygotowanych otworów. W przypadku gdy odwiert wykonywany jest przez płytki lub kamień, to do wykonania otworu stosujemy dodatkowo koronkę diamentową, która zapobiega uszkodzeniu płytek. Po odwierceniu i wyczyszczeniu wszystkich otworów, wewnątrz wciskany jest specjalny klej szybkowiążący w postaci żywicy iniekcyjnej marki Hilti. Po umieszczeniu żywicy we wszystkich otworach, balustrada jest osadzana i ustawiana. Po wyschnięciu kleju, miejsca mocowania kotew oczyszczane są z kleju i przykrywane maskownicami ze stali nierdzewnej.